°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở

Đăng ngày 06 - 04 - 2023
Lượt xem: 77
100%

Thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở

 

Thực hiện Công văn số 221/LĐTBXH-PCTNXH ngày 31/01/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tăng cường phối hợp liên ngành, gắn kết nhu cầu và lợi ích của các nhóm đối tượng mục tiêu (người bán dâm, người bán dâm hoàn lương có khó khăn về tài chính, thanh niên chưa có việc làm, người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm và các đối tượng có nguy cơ cao khác), đẩy mạnh huy động các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống mại dâm cùng với việc giải quyết đồng bộ những vấn đề kinh tế, xã hội theo từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn chỉ đạo số 628/UBND-VXNV ngày 24/02/2023 triển khai thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số nội dung sau:

  1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện hoạt động hỗ trợ sản xuất, học nghề, tạo việc làm cho các đối tượng mục tiêu (lồng ghép đối tượng thụ hưởng thông qua các chính sách hiện hành về hỗ trợ hộ nghèo, chính sách khuyến nông – lâm – ngư, dạy nghề gắn với việc làm cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo,…).
  2. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các quy định của Pháp luật.
  3. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình về dạy nghề, tìm việc làm, hỗ trợ vay vốn, giảm nghèo nhằm cung cấp cho đối tượng được thụ hưởng các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp.

Đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này; thường xuyên báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2023(31/07/2023 1:35 CH)

Công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023(15/05/2023 4:45 CH)

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Thuận xây dựng môi trường cai nghiện “Thân thiện, lành mạnh và...(20/04/2023 9:10 SA)

Hội nghị sơ kết 02 năm (2021 - 2022) thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (06/04/2023 8:03 SA)

Phòng chống tệ nạn xã hội:Nhận diện những thách thức mới(06/04/2023 7:56 SA)

78 người đang online