°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
24 người đã bình chọn
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 81/2022/QĐ-UBND 24/12/2022 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
26/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thông báo số 2127/TB-SLĐTBXH 22/08/2022 Về việc nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và phân công trực nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)
Thông báo số 03/TB-BCHQS 27/04/2022 Về việc phân công trực tự vệ nhân kỷ niệm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) Quốc tế lao động (01/5) và chiến thắng Điện Biên phủ (7/5)
Thông báo số 1050/TB-SLĐTBXH 26/04/2022 Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc và phân công trực nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày quốc tế lao động (01/5)
Giấy mời số 21/GM-SLĐTBXH 09/04/2022 Họp Tổ giúp việc thiết kế, trưng bày gian hàng phục vụ triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội “Ninh Thuận-30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển” (lần 2)
Thông báo số 738/TB-SLĐTBXH 25/03/2022 Về việc phân công phục vụ và trực trong thời gian diễn ra triễn lãm “Ninh Thuận-30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”
Thông báo số 716/TB-SLĐTBXH 22/03/2022 Về việc thông báo lịch xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2021
Thông báo số 714/TB-SLĐTBXH 22/03/2022 Về việc tổng vệ sinh môi trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022)
Công văn số 600/SLĐTBXH-VP 15/03/2022 Về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022), gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).
Quyết định số 190/QĐ-UBND 23/02/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
Công văn số 319 -CV/ĐU 17/02/2022 Về việc mời dự Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy
Giấy mời số 13/GM-SLĐTBXH 16/02/2022 Mời họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức quý I/2022
Thông báo số 264/TB-SLĐTBXH 25/01/2022 Lịch nghỉ và trực Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
Thông báo số 266/TB-SLĐTBXH 25/01/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ phục vụ viếng Nghĩa trang năm 2022
1 2 3 4 5 6    
142 người đang online