°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
36 người đã bình chọn

Văn phòng trụ sở

100%

Văn phòng trụ sở 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH NINH THUẬN

 


Trụ sở:  Đường 16/4, Thành phố  Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 Điện thoại: 068.3822941 – Fax: 068.3825608

88 người đang online