°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Ban lãnh đạo

100%

Ban lãnh đạo 

 

Giám đốc Sở
Đồng chí Hà Anh Quang

Phó Giám đốc Sở
Đồng chí Nguyễn Văn Bình

Phó Giám đốc Sở
Đồng chí Trần Văn Trưa

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Nhiệm vụ

 

1

Ông Hà Anh Quang: Giám đốc sở

ĐT: 0683 3500699 - 0918 381 680
Email: haanhquang@ninhthuan.gov.vn

- Phụ trách chung.

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực như: Chủ tài khoản, công tác tổ chức bộ máy; công chức-viên chức; quy hoạch; thanh tra; chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác kế hoạch phát triển Ngành, kế hoạch tài chính;
theo dõi chung 
thi đua-khen thưởng; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính; công tác đối ngoại; tham gia vào các Ban chỉ đạo, Ban điều hành, …

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở

2

 

Ông Nguyễn Văn Bình: Phó Giám đốc

ĐT: 0683 502908 – 0989 020040

Email: vanbinh@ninhthuan.gov.vn

 

Giúp Giám đốc sở chỉ đạo, điều hành lĩnh vực: Giảm nghèo; chính sách xã hội, bảo trợ xã hội; Chính sách thương binh liệt sỹ và người có công; quản lý các công trình ghi công, mộ và nghĩa trang Liệt sỹ;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Bảo vệ, chăm sóc 
 trẻ em và Bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai; công tác xây dựng phong trào thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ của Sở-Ngành;


- Trực tiếp phụ trách: Phòng Người có công và Xã hội; Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh

3

 

Ông Trần Văn Trưa: Phó Giám đốc

ĐT: 0683 920615 – 0919 173733

Email: vantrua@ninhthuan.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công; các lĩnh vực hợp tác lao động của tỉnh; công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; công tác bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; công tác dạy nghề các cấp trình độ;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Lao động, Giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;

73 người đang online