°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
36 người đã bình chọn

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Tổ chức, Cá nhân

100%

Tiếp nhận phản ánh-kiến nghị
Cung cấp đường dây nóng 
23/06/2017 
 
 
Thông tin về đường dây nóng

I

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH

 HÀNH CHÍNH

 

Cơ quan tiếp nhận: Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận.
Địa chỉ liên hệ: Số 450 Thống nhất, TP.Phan Rang-Tháp Chàm.
Số điện thoại chuyên dùng: 0259.3828269.
Số Fax: 0259.3822623
Địa chỉ thư điện tử: kiemsoathanhchinh@ninhthuan.gov.vn

II

ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

GIÁM ĐỐC SỞ: 02593552233- 0918591257

CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ: 0916550585.

PHÓ CHÁNH THANH TRA: 0918772316

III

ĐƯỜNG DÂY TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Ông Trần Đức Long - Phó Giám đốc Sở: 0918027088.

 Ông Đặng Hữu Đức: Chuyên viên Văn phòng Sở: 090.803.05.01

11 người đang online