°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
20 người đã bình chọn

Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 06 - 02 - 2023
Lượt xem: 66
100%

Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

 

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 29/QĐ-BLĐTBXH Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2023.

             Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai Quyết định số 29/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để cập nhật, nghiên cứu, thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch số 5971/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ(16/05/2023 2:10 CH)

Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức(16/05/2023 2:11 CH)

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu(16/05/2023 2:09 CH)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN...(12/05/2023 2:29 CH)

Hồ sơ hưởng BHXH một lần khi mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng(24/03/2023 2:10 CH)

72 người đang online