°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Đăng ngày 16 - 05 - 2023
Lượt xem: 31
100%

Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

 

Nghị định 06/2023/NĐ-CP về kiểm định chất lượng đầu vào (KĐCLĐV) công chức có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Theo đó, tổ chức KĐCLĐV công chức quy định như sau:

- Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền KĐCLĐV;

- Việc KĐCLĐV được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

- Trước ngày 31/01 hằng năm, Bộ Nội vụ công bố kế hoạch tổ chức KĐCLĐV trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về KĐCLĐV công chức.

- Trường hợp các cơ quan tuyển dụng công chức có nhu cầu KĐCLĐV thì xây dựng kế hoạch, thông báo theo quy định tại Điều 7 Nghị định này và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự kiểm định tại Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý; lập danh sách thí sinh gửi Bộ Nội vụ để tổ chức kiểm định.

Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, Bộ Nội vụ tiến hành tổ chức kiểm định.

Kể từ ngày 01/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ(16/05/2023 2:10 CH)

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu(16/05/2023 2:09 CH)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN...(12/05/2023 2:29 CH)

Hồ sơ hưởng BHXH một lần khi mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng(24/03/2023 2:10 CH)

Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(06/02/2023 3:39 CH)

6 người đang online