°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ

Đăng ngày 16 - 05 - 2023
Lượt xem: 46
100%

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ

 

Ngày 26/04/2023, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch 1944/KH-BNV triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023”.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của ngành Nội vụ, hoàn thành cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Ngoài ra, Phong trào nhấn mạnh việc hoàn thành việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể là những nội dung dưới đây:

(1) Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức

- Cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức:

+ Giai đoạn 1: Tổ chức nâng cấp hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 30/4/2023 theo Điểm I Mục I Nghị quyết 50/NQ- CP.

Đồng thời, hoàn thành việc cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên ứng dụng VneID của Bộ Công an trước 30/4/2023.

+ Giai đoạn 2: Tiếp tục cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 31/12/2023.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định của Chính phủ.

- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin:

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đạt cấp độ 3 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về quản trị hệ thống, về cập nhật, bổ sung, khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.

- Quản lý vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức:

Định kỳ cập nhật bổ sung, chủ động khai thác thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ bảo đảm an ninh, an toàn, đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

(2) Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, bảo đảm đúng tiến độ, tính khả thi.

Hoàn thành việc cập nhật, tích hợp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao; đúng tiến độ; đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ pháp luật, tránh lãng phí.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 1944/KH-BNV ngày 26/4/2023.

Tin liên quan

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN...(12/05/2023 2:29 CH)

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban...(03/10/2022 2:43 CH)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của...(26/05/2022 8:11 SA)

Tin mới nhất

Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức(16/05/2023 2:11 CH)

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu(16/05/2023 2:09 CH)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN...(12/05/2023 2:29 CH)

Hồ sơ hưởng BHXH một lần khi mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng(24/03/2023 2:10 CH)

Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(06/02/2023 3:39 CH)

73 người đang online