°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Đăng ngày 26 - 05 - 2022
Lượt xem: 184
100%

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

 

Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (Quyết định). Theo đó:

          - Sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng vay vốn: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

          + Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

          + Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

          + Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật”.

          - Sửa đổi khoản 1 Điều 5 về mức vay vốn: Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

          - Sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay: Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

          - Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 13 về trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định theo quy định của pháp luật.

          Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2022 và bãi bỏ các quy định sau:

          - Điều 10 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

          - Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

          Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực: Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay vốn tối đa tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành./.

Tin liên quan

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ(16/05/2023 2:10 CH)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN...(12/05/2023 2:29 CH)

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban...(03/10/2022 2:43 CH)

Tin mới nhất

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ(16/05/2023 2:10 CH)

Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức(16/05/2023 2:11 CH)

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu(16/05/2023 2:09 CH)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN...(12/05/2023 2:29 CH)

Hồ sơ hưởng BHXH một lần khi mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng(24/03/2023 2:10 CH)

38 người đang online