°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
Lượt xem: 14
100%

góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Có giao nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2023 tham mưu và trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý III/2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh. Gửi đến các Sở, ngành, địa phương có liên quan để lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Rất mong các Sở, ngành và địa phương có liên quan, quan tâm nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 18/9/2023 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

           (Đính kèm Dự thảo Quyết định và Dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh ký Quyết định)


Nội dung dự thảo CV 2509 SLĐTVXH.rar

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 03...(08/05/2023 10:26 SA)

Góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều...(15/03/2023 8:14 SA)

góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức đóng góp của...(02/03/2023 7:58 SA)

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tỷ lệ mức hỗ...(04/11/2022 4:55 CH)

góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc,...(12/04/2022 9:23 SA)

52 người đang online