°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
10 người đã bình chọn

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuân

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
Lượt xem: 29
100%

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuân

 

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuân


CV 2926.pdf | Dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh.pdf | Dự thảo QĐ UBND tỉnh về BHYT cho hộ cận nghèo.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc,...(12/04/2022 9:23 SA)

Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2019/ QĐ-UBND ngày...(08/09/2021 7:03 CH)

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa...(07/09/2021 7:03 CH)

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết phê duyệt đề án cho vay hỗ trợ việc làm duy trì và mở rộng việc...(16/06/2020 10:49 SA)

Góp ý kế hoạch giám sát tình hình công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ...(20/05/2020 10:45 SA)

50 người đang online