°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
8 người đã bình chọn

Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Bác Ái.

Đăng ngày 21 - 07 - 2022
Lượt xem: 36
100%

Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Bác Ái.

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1503/KH-SLĐTBXH ngày 20/6/2022 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Bác Ái. Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Và nâng cao nhận thức về giới; bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị cho các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cấp xã trên địa bàn huyện Bác Ái nhằm tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng Bình đẳng giới giữa phụ nữ và nam giới.


        Từ ngày 06/7/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận phối hợp với phối hợp với Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Bác Ái tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và mời 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Bác Ái (gồm Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các Đoàn thể)

Ông Trần Văn Trưa, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

 Phát biểu khai mạc tập huấn

Thạc sỹ Lê Hồng Ngọc Bích – Giảng viên Trường Đại học Lao động – Xã hội, Báo cáo viên

         

Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu các chuyên đề như: Kiến thức chung về Bình đẳng giới; Pháp luật về Bình dẳng giới; Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới; Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

          Bên cạnh đó, với hình thức thảo luận nhóm các đại biểu đã được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, một số kỹ năng cần có của người lãnh đạo chủ chốt; thảo luận về những tồn tại, vướng mắc trong triển khai công tác BĐG và VSTBPN./.

 

                                                                                                          Minh Phương - phó phòng LĐGDNN

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

56 người đang online