°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
3 người đã bình chọn

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 16 - 03 - 2022
Lượt xem: 76
100%

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

 

Thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022; Kế hoạch số 3507/KH-SLĐTBXH ngày 22/12/2021 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

         Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác định mục tiêu và nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022


KH so 3346 CCHC 2022.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025(24/03/2022 3:05 CH)

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(18/03/2022 3:31 CH)

Công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung (24/02/2022 9:09 SA)

Tin mới nhất

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc...(25/04/2022 3:21 CH)

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025(24/03/2022 3:05 CH)

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(18/03/2022 3:31 CH)

Công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung (24/02/2022 9:09 SA)

8 người đang online