°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
11 người đã bình chọn

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 16 - 03 - 2022
Lượt xem: 193
100%

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

 

Thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022; Kế hoạch số 3507/KH-SLĐTBXH ngày 22/12/2021 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

         Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác định mục tiêu và nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022


KH so 3346 CCHC 2022.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025(24/03/2022 3:05 CH)

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(18/03/2022 3:31 CH)

Công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung (24/02/2022 9:09 SA)

Tin mới nhất

“Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023”(04/01/2023 4:08 CH)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải...(08/11/2022 10:16 SA)

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực...(20/07/2022 4:22 CH)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc...(25/04/2022 3:21 CH)

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025(24/03/2022 3:05 CH)

20 người đang online