°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
10 người đã bình chọn

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 24 - 03 - 2022
Lượt xem: 192
100%

Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

 

Thực hiện Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 3507\KH-SLĐTBXH ngày 22/12/2021 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.


KH so 3507 CCHC 2021_2025 So.pdf

Tin liên quan

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(18/03/2022 3:31 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(16/03/2022 3:19 CH)

Công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung (24/02/2022 9:09 SA)

Tin mới nhất

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải...(08/11/2022 10:16 SA)

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực...(20/07/2022 4:22 CH)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc...(25/04/2022 3:21 CH)

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(18/03/2022 3:31 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(16/03/2022 3:19 CH)

103 người đang online