°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
3 người đã bình chọn

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 24 - 03 - 2022
Lượt xem: 83
100%

Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

 

Thực hiện Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 3507\KH-SLĐTBXH ngày 22/12/2021 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.


KH so 3507 CCHC 2021_2025 So.pdf

Tin liên quan

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(18/03/2022 3:31 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(16/03/2022 3:19 CH)

Công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung (24/02/2022 9:09 SA)

Tin mới nhất

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc...(25/04/2022 3:21 CH)

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(18/03/2022 3:31 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(16/03/2022 3:19 CH)

Công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung (24/02/2022 9:09 SA)

1 người đang online