°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 18 - 03 - 2022
Lượt xem: 319
100%

Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với phương châm hành động “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

        Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch số 423/KH-SLĐTBXH ngày 17/02/2022 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. 


KH so 423 Tuyentruyen CCHC 2022.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025(24/03/2022 3:05 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(16/03/2022 3:19 CH)

Công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung (24/02/2022 9:09 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của...(01/02/2023 8:24 SA)

Triển khai thực hiện nhệm vụ và giải pháp khắc phục các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở,...(01/02/2023 8:09 SA)

“Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023”(04/01/2023 4:08 CH)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải...(08/11/2022 10:16 SA)

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực...(20/07/2022 4:22 CH)

8 người đang online