°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
36 người đã bình chọn

Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Đăng ngày 06 - 02 - 2023
Lượt xem: 453
100%

Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

 

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN;

 Căn cứ Thông báo số 83/TB-BHXH ngày 12/01/2023 của BHXH Việt Nam về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng:  Mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2022 là 4,19%/năm; Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 30/12/2021 là 9,61%/năm.

BHXH tỉnh Ninh Thuận thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) áp dụng kể từ ngày 01/01/2023 (theo Thông báo số 47/TB-BHXH ngày 17/01/2023) như sau:

- Mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN là: 0,6984%/tháng;

            - Mức lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là: 1,6016%/tháng.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ tháng...(09/01/2024 10:08 SA)

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội...(25/10/2023 2:32 CH)

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ(16/05/2023 2:10 CH)

Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức(16/05/2023 2:11 CH)

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu(16/05/2023 2:09 CH)

46 người đang online