°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Từ 20/10, miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Đăng ngày 18 - 10 - 2022
Lượt xem: 194
100%

Từ 20/10, miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

 

Từ ngày 20/10, chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Quy định trên tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

Danh tính điện tử gồm những thông tin nào?

Cũng theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP, danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm: Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; vân tay. (*)

Danh tính điện tử người nước ngoài bao gồm: Thông tin cá nhân: Số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; vân tay. (**)

Danh tính điện tử tổ chức gồm: Mã định danh điện tử của tổ chức; tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có); ngày, tháng, năm thành lập; địa chỉ trụ sở chính; số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

Đối tượng nào được cấp tài khoản định danh điện tử?

Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử bao gồm:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Các mức độ tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam

Nghị định quy định các mức độ tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam:

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của cá nhân: Gồm các thông tin cá nhân như số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, ảnh chân dung; nếu là người nước ngoài thì có thêm thông tin về quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân: Gồm các thông tin tại (*), (**) nêu trên.

- Tài khoản định danh điện tử của tổ chức gồm: Mã định danh điện tử của tổ chức, tên tổ chức gồm tên Tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có), tên tiếng nước ngoài (nếu có); ngày, tháng, năm thành lập; địa chỉ trụ sở chính; số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

Tin liên quan

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHI TRẢ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT...(28/04/2023 9:21 SA)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(01/02/2023 7:57 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm công tác chi trả chính sách...(01/02/2023 7:38 SA)

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội(31/01/2023 7:35 SA)

KẾ HOẠCH Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(10/10/2022 9:37 SA)

Tin mới nhất

Tổ chức lớp tập huấn mềm về nhập liệu hồ sơ đối tượng BTXH, NCC và Hộ nghèo-Cận nghèo(26/06/2023 8:40 SA)

Trung tâm Công tác xã hội phối hợp với Công an làm thủ tục cấp Căn cước công dân cho người bệnh...(15/06/2023 1:41 CH)

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA ĐỂ NỘP HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP(10/05/2023 8:10 SA)

Tập huấn Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và quản lý thông tin,...(09/05/2023 8:14 SA)

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHI TRẢ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT...(28/04/2023 9:21 SA)

46 người đang online