°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
36 người đã bình chọn

Từ ngày 01/10/2022, hết hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ

Đăng ngày 03 - 10 - 2022
Lượt xem: 122
100%

Từ ngày 01/10/2022, hết hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ

 

Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP trong đó có hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động trong đơn vị thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Điều kiện là người sử dụng lao động đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021. Thời gian hưởng mức hỗ trợ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022. (Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Từ ngày 01/10/2022, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người sử dụng lao động sẽ được điều chỉnh, không còn mức hỗ trợ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Như vậy, từ ngày 01/10/2022 đã hết thời gian hỗ trợ giảm mức đóng BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ. Mức đóng BHTN của người sử dụng lao động sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN trong đơn vị./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ tháng...(09/01/2024 10:08 SA)

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội...(25/10/2023 2:32 CH)

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành CSDL ngành nội vụ(16/05/2023 2:10 CH)

Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức(16/05/2023 2:11 CH)

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với công chức đã có thông báo nghỉ hưu(16/05/2023 2:09 CH)

109 người đang online