°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
3 người đã bình chọn

Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 thực hiện phỏng vấn kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 03 - 08 - 2021
Lượt xem: 148
100%

 

      Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 thực hiện phỏng vấn kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

 
Tải về file đính kèm Thông báo, Danh sách

Tin liên quan

Tin mới nhất

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng,...(23/06/2022 10:15 SA)

Đoàn công tác Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội làm việc với Trung tâm Dịch vụ Việc...(29/04/2022 8:40 SA)

Hội nghị giao ban đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại...(31/08/2021 11:45 SA)

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của...(22/07/2021 11:40 SA)

Hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản...(16/07/2021 11:41 SA)

9 người đang online