°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 8/2023

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
Lượt xem: 15
100%

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 8/2023

 

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 8/2023

1. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Tổng số người nộp hồ sơ trên toàn tỉnh tháng 8 năm 2023 là 433 người.

Trong đó:

- Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN 227 người.

- Số người nộp qua cổng Dịch vụ công quốc gia 253 người đạt tỷ lệ 58,43%.

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được phân loại như sau:

1.1. Nguyên nhân thất nghiệp:

- Do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu…: 1 người.

- Hết hạn hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: 4 người.

- Chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc trước thời hạn: 428 người.

1.2. Độ tuổi - Giới tính:

a) Về giới tính:

Số lao động nam nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 192 người, chiếm tỷ lệ 44,34% trên tổng số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng 8 năm 2023.

Số lao động nữ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 241 người, chiếm tỷ lệ 55,66% trên tổng số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng 8 năm 2023.

b) Về độ tuổi:

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp dưới 35 tuổi là: 283 người, chiếm tỷ lệ 65,36% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 35 tuổi là: 150 người, chiếm tỷ lệ 34,64% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

c) Nghề nghiệp trước khi người lao động thất nghiệp:

Các nghề nghiệp có tỷ lệ đăng ký thất nghiệp cao như: Thợ may, thêu và các thợ có liên quan 96 người đạt tỷ lệ 22,17%, kế toán 15 đạt tỷ lệ 3,46%, Lái xe khách, xe tải, xe máy 16 người đạt tỷ lệ 3,70%, Nhân viên bán hàng 21 người đạt tỷ lệ 4,85%, tư vấn tài chính, đầu tư 10 người đạt tỷ lệ 2,31%,...

d) Phân theo huyện, thành phố:

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp huyện Bác Ái chiếm tỷ lệ 0,69% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp huyện Ninh Hải chiếm tỷ lệ 15,01% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp huyện Ninh Phước chiếm tỷ lệ 27,25% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp huyện Ninh Sơn chiếm tỷ lệ 12,01% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp huyện Thuận Bắc chiếm tỷ lệ 4,62% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp huyện Thuận Nam chiếm tỷ lệ 9,24% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chiếm tỷ lệ 31,18% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

1.3. Trình độ chuyên môn của người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.

Số liệu thống kê trên toàn tỉnh, trình độ chuyên môn của người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8 năm 2023 như sau:

+ Người lao động thất nghiệp là lao động phổ thông (không có bằng cấp, chứng chỉ nghề chuyên môn) chiếm tỷ lệ cao nhất 71,13% trên tổng số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Người lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp chiếm tỷ lệ cao nhất 0,23% trên tổng số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Người lao động có trình độ trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ 6,93% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

+ Người lao động có trình độ cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ 10,39% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

+ Người lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ 11,32% trên tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 8 năm 2023 trên toàn tỉnh là 470 người, giảm 1,67% so với tháng 7 năm 2023 (478 người).

Mọi chi tiết xin quý vị liên hệ tại địa chỉ sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH THUẬN

Địa chỉ: Số 182/1, đường Thống Nhất, Phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Điện Thoại: 0259.3823190 hoặc 0259.3523415.

Email: ttdvvl@ninhthuan.gov.vn.

Trang fanpage:

https://www.facebook.com/trungtamdichvuvieclamtinhninhthuan

Zalo Trung tâm Dịch vụ việc làm:

https://zalo.me/ttdvvlnt hoặc quét mã QR


tin-bai-bhtn-08-938_tamtkbsoldtbxh-12-09-2023_15h20p05(13.09.2023_10h35p44)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đảm bảo tính hiệu lực của chính sách bảo hiểm thất nghiệp vì an sinh cho người lao động(18/09/2023 7:28 SA)

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 7/2023(17/08/2023 2:18 CH)

BẢN TIN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ II/2023(24/07/2023 1:39 CH)

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 7 năm 2023(24/07/2023 3:28 CH)

Giới thiệu về Cổng Dịch vụ công Quốc gia(14/07/2023 7:40 SA)

7 người đang online