°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
Lượt xem: 129
100%

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội


612KH-DGCTHD-PCVP(17.03.2023_16h43p11)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc Sơ tuyển, tiếp nhận vào làm...(18/09/2023 10:18 SA)

Kế hoạch tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(15/09/2023 10:16 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận(30/09/2022 8:33 SA)

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh...(15/04/2022 10:09 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh dự tuyển đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 thực hiện phỏng vấn...(15/02/2022 1:54 CH)

95 người đang online