°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

“Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023”

Đăng ngày 04 - 01 - 2023
Lượt xem: 135
100%

“Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023”

 

Ngày 23/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Theo đó, mục tiêu và một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến các chỉ số được đề ra như sau:

 Mục tiêu:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực trong các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; đảm bảo gắn kết, đồng bộ với việc triển khai của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; tạo nên sức mạnh tổng hợp để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến các chỉ số:

+ Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng từ 05 bậc trở lên, xếp vị thứ 30/63 tỉnh, thành phố;

+ Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Ninh Thuận (PAPI) duy trì trong TOP 20 tỉnh, thành phố;

+ Chỉ số PCI đạt khoảng 68,9 điểm, đưa PCI Ninh Thuận vào nhóm các tỉnh điều hành kinh tế thuộc nhóm khá;

+ Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tăng từ 1% trở lên - đạt 89,64% trở lên; duy trì vị thứ trong TOP 20 tỉnh, thành phố;

+ Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) phấn đấu thuộc nhóm khá của cả nước.

+ Phấn đấu đạt được mục tiêu đặt ra là tăng điểm trung vị Chỉ số DDCI 2023 ít nhất 3 điểm đối với nhóm Sở, ban, ngành tăng lên xấp xỉ 83,0 điểm và đối với nhóm địa phương tăng lên xấp xỉ 80,0 điểm so với năm 2021-2022;

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh xác định cụ thể các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giao các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời, giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính của tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của...(01/02/2023 8:24 SA)

Triển khai thực hiện nhệm vụ và giải pháp khắc phục các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở,...(01/02/2023 8:09 SA)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải...(08/11/2022 10:16 SA)

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực...(20/07/2022 4:22 CH)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc...(25/04/2022 3:21 CH)

94 người đang online