°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 25 - 04 - 2022
Lượt xem: 291
100%

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đã rà soát các Thủ tục hành chính theo Quyết định công bố của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và xây dựng Dự thảo Quyết định UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ   lĩnh vực người có công, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý  nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 


QĐ so 448 UBND ngay 20.4.2022 CongboTTHC NCC_VL.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực...(20/07/2022 4:22 CH)

  Tin mới nhất

  Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của...(01/02/2023 8:24 SA)

  Triển khai thực hiện nhệm vụ và giải pháp khắc phục các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở,...(01/02/2023 8:09 SA)

  “Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023”(04/01/2023 4:08 CH)

  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải...(08/11/2022 10:16 SA)

  Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực...(20/07/2022 4:22 CH)

  37 người đang online