°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
11 người đã bình chọn

Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
Lượt xem: 36
100%

Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông tư 16/2022/TT-BLĐTBXH ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Chương trình đặt mục tiêu trang bị cho người học kiến thức pháp lý về hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và kiến thức liên quan khác để thực hiện việc đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng nghề quốc gia của người lao động theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Đối tượng tham gia khóa đào tạo để xem xét cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo từng bậc trình độ kỹ năng nghề là các đối tượng phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Đối tượng tham gia khóa đào tạo để tham gia các hoạt động nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia do Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề giới thiệu là cán bộ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chuyên gia, cán  bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp hoặc nghệ nhân và các cá nhân khác có liên quan.

Sau khi tham gia khóa đào tạo, người học có khả năng: hiểu được những căn cứ pháp lý và những đặc điểm chính của hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tiếp cận chuẩn quốc tế về đánh giá và công nhận kỹ năng nghề trong khu vực ASEAN và quốc tế để giải thích, tư vấn cho doanh nghiệp và người lao động tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Bên cạnh đó, người học hiểu và vận dụng được nguyên tắc, yêu cầu, phương pháp, công cụ và quy trình đánh giá theo năng lực hành nghề để áp dụng phù hợp lĩnh vực ngành nghề. Vận dụng có hệ thống cách thức tổ chức việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động: cách phân công công việc; tiêu chuẩn thực hiện công việc; cách tổ chức thực hiện đánh giá bài kiểm tra kiến thức và thực hành; nguyên tắc, phương pháp chấm điểm bài kiểm tra thực hành nhằm đảm bảo tính chính xác, độc lập, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Cũng theo Thông tư, người học phải tham gia đào tạo 50 giờ chuẩn (lý thuyết: 18,5 giờ; thực hành, thảo luận: 26,5 giờ; kiểm tra: 5 giờ).

Chương trình học gồm 6 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tổng quan về hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và tiếp cận chuẩn quốc tế về đánh giá và công nhận kỹ năng nghề. 

Chuyên đề 2 về công tác chuẩn bị của tổ chức đánh giá trước kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

Chuyên đề 3 về công tác chuẩn bị của đánh giá viên trước kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

Chuyên đề 4 về thực hiện đánh giá kiến thức trong kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Chuyên đề 5 về thực hiện đánh giá kỹ năng thực hành trong kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

Chuyên đề 6 về giám sát việc thực hiện tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và xử lý các tình huống phát sinh trong kỳ đánh giá.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/10/2022.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đầy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với Singapore(03/11/2022 1:56 CH)

Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(03/11/2022 1:52 CH)

Hội thảo “Gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp của cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường...(29/08/2022 2:08 CH)

CHUẨN BỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐỂ ĐÓN "SÓNG" ĐẦU TƯ(03/09/2021 7:04 CH)

DỊCH COVID: HỌC TẬP TRUNG “3 TẠI CHỖ” ĐỐI VỚI CÁC KHÓA CHUẨN BỊ RA TRƯỜNG(20/08/2021 7:04 CH)

33 người đang online