°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
11 người đã bình chọn

Ninh Thuận: Triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp ổn định bền vững thị trường lao động

Đăng ngày 03 - 11 - 2022
Lượt xem: 130
100%

Ninh Thuận: Triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp ổn định bền vững thị trường lao động

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, từ đầu đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay, có trên 17.000 công dân của địa phương từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê, cùng với khó khăn do nhiều doanh nghiệp tại địa phương ngừng sản xuất đã làm xáo trộn và tạo áp lực lớn cho thị trường lao động của tỉnh. Cùng với việc tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo ban ngành chức năng nắm tình hình, thực hiện tổng hợp chi tiết lao động theo trình độ, nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch đào tạo hỗ trợ nghề cho lao động nông thôn, xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ) do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhằm giúp NLĐ sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời ban hành các văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với các doanh nghiệp lập phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, giải quyết việc làm cho NLĐ. Tổ chức rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kịp thời tháo gỡ trên nguyên tắc vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, mọi chính sách đều phải hướng đến người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trực tiếp đối thoại giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và thường xuyên kiểm tra kết quả xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.Cùng với đó, Sở còn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc làm, nhằm nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm.Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về chính sách, chế độ đối với người dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ. Nhờ vậy đến cuối năm 2021, tại Ninh Thuận số doanh nghiệp ngưng hoạt động vẫn nhỏ hơn số doanh nghiệp đăng ký mới và doanh nghiệp quay lại thị trường nên số lượng người quản lý tăng lên trong khi cả số lao động chuyên môn và lao động phổ thông đều giảm do mất việc, thất nghiệp.

Trong suốt giai đoạn khó khăn vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận (trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận) cũng đã kịp thời và chủ động có những giải pháp hỗ trợ NLĐ trong giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kết nối cung cầu lao động, đảm bảo cho thị trường lao động vận hành bình thường trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội cũng như hiện tại. Đơn vị đã triển khai kế hoạch thực hiện tư vấn hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách BHTN theo cụm dân cư ở các huyện, thành phố để tạo nguồn phục vụ cho công tác cung ứng, giới thiệu và giải quyết việc làm cho NLĐ. Riêng trong thực hiện chính sách BHTN, đơn vị tiếp tục thực hiện chính sách BHTN và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho NLĐ; Tích cực, chủ động trong theo dõi và cập nhật tình trạng việc làm của NLĐ. Chủ động xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động...

Nhằm bảo đảm quyền lợi của NLĐ cũng như thích ứng linh hoạt trong tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm DVVL đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp trực tiếp tại trung tâm hoặc qua đường bưu điện hoặc email. Đồng thời thực hiện tư vấn, hướng dẫn qua điện thoại, facebook, zalo... Trung tâm cũng tăng cường làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận để giải quyết hồ sơ bằng văn bản và làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh bằng email và bằng các phương thức phù hợp để trao đổi thông tin, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Việc tiếp nhận và giải quyết hưởng chính sách BHTN luôn được bảo đảm theo phương châm 3 đúng: đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian. Ngoài ra, dựa theo trình độ và nguyện vọng của NLĐ, cán bộ Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu những vị trí phù hợp còn trống ở các doanh nghiệp chế độ đãi ngộ, mức lương, thưởng của doanh nghiệp.Thông qua nhiều hình thức truyền thông, phát tờ rơi, lồng ghép trong các phiên giao dịch việc làm cố định, lưu động…giúp NLĐ nắm bắt, tìm hiểu và lựa chọn, nhanh chóng quay trở lại làm việc; đồng thời, sát sao trong tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi ngành nghề khác với mục đích giúp NLĐ hiểu rõ và tận dụng hiệu quả quyền lợi của mình khi tham gia BHTN.

Mặt khác, với mục đích chủ động tăng cường để triển khai các nhiệm vụ, Trung tâm DVVL Ninh thuận đã chủ động kết nối việc làm cả trong và ngoài địa phương thông qua tổ chức giao dịch việc làm online.Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm DVVL Ninh Thuận cho biết, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online định kỳ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ chưa có việc làm, mất việc làm hoặc có việc làm nhưng việc làm không ổn định do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề để có cơ hội nghề nghiệp quay lại thị trường lao động được tiếp cận trao đổi thông tin, tham gia tư vấn, phỏng vấn online với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Qua đây cũng tạo môi trường thuận lợi giúp cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động phù hợp để nâng cao năng lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp. Thông qua các phiên giao dịch việc làm online cũng kết nối giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh, mở rộng thị trường lao động với các vùng nông thôn để NLĐ nắm bắt đầy đủ thông tin về nghề nghiệp, việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh các giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành Kế hoạch số 867/KH-UBND ngày 4/3/2022 về đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó đã đề ra 03 mục tiêu chính là tạo việc làm mới cho 16.000 lao động; tỷ lệ thất nghiệp dưới mức 3%; và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 64 - 65%. Việc triển khai kế hoạch với 7 nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm được đề ra cần có sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ kết nối cung – cầu lao động, các giải pháp tập trung vào việc hình thành hệ thống thu thập, chia sẻ thông tin về việc làm trống, người tìm việc để phục vụ kết nối, tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm; tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ kết nối việc làm thành công để nâng cao hiệu quả, chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm; hiện đại hóa hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng số của hoạt động kết nối cung – cầu lao động. Phát triển bền vững thị trường lao động trên cơ sở xây dựng và phát triển, hiện đại các thể chế của thị trường lao động; hiện đại hóa quản trị thị trường lao động. Tập trung rà soát các quy định của pháp luật, hình thành được cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động, việc làm có kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu về dân cư để phục vụ quản lý, thực hiện các chính sách về lao động việc làm chính xác, kịp thời; có phương án kịp thời để huy động, điều tiết các đối tượng sinh viên trường nghề, sinh viên, tham gia phục hồi sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, ngành nghề trọng yếu.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, ngày 4/5/2022 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1399/LĐTBXH-VL về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với vấn đề này, theo ôngPhan Thanh Sơn, cách làm này vừa thuận tiện lại rất phù hợp với NLĐ, nhất là lao động ở xa trung tâm, giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí và bớt phải đi lại. Để tiếp cận, bắt nhịp với việc tiếp nhận hồ sơ BHTN trên cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm đã cử cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Việc làm (Bộ Lao động – TBXH) tổ chức.Hiện Trung tâm đã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ của NLĐ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia BHTN do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến, cán bộ trung tâm sẽ khẩn trương rà soát, gửi hồ sơ NLĐ đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – TBXH theo đúng quy định. Với hồ sơ không đủ điều kiện trung tâm sẽ gửi thông báo từ chối hồ sơ kèm theo văn nêu rõ lý do trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Luỹ kế đến hết tháng 8/2022, Trung tâm DVVL Ninh Thuận đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 3.106 người, đã thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ký, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 2.976 người. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng bảo hiểm thất nghiệp đạt: 9.738 lượt người; Số người được hỗ trợ đào tạo nghề: 07 người. Có thể khẳng định tính nhân văn của chính sách BHTN đối với NLĐ trong những thời điểm khó khăn nhất, giúp NLĐ giảm bớt áp lực tài chính, được tiếp cận cơ hội học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp. Hệ thống bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHTN đang ngày càng thực hiện theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiệu lực, hiện đại, góp phần phục vụ đối tượng tham gia, hưởng thụ chính sách BHTN ngày càng tốt hơn.

Thời gian đến Trung tâm DVVL tiếp tục đẩy mạnh một số giải pháp như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về việc làm, chế độ bảo hiệm thất nghiệp đến với người lao động và người sử dụng lao động, nhằm cung cấp cho người lao động đầy đủ thông tin về chế độ chính sách khi tham gia vào thị trường lao động; đồng thời, giúp cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp; thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức lồng ghép trong các hội nghị hoặc tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai hướng dẫn người lao động lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được thuận lợi, nhanh chóng; thông qua các hình thức như, nộp trực tiếp tại Trung tâm hoặc qua đường bưu điện, email, qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, Trung tâm tăng cường định suất lao động cho Chi nhánh Dịch vụ việc làm các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn và tại Trung tâm để tiếp nhận, giải quyết chế độ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo đảm phương châm 3 đúng: đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian.

- Duy trì tổ chức các buổi tư vấn việc làm, dạy nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động cho đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp vào sáng thứ ba, thứ năm hằng tuần trong thời gian chờ để được giai quyết chế độ, thì người lao động được mời tham gia buổi tư vấn việc làm tập trung ngay tại Trung tâm. Để nâng cao chất lượng buổi tư vấn, Trung tâm để thông tin sâu hơn đến người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp những thông tin về thị trường lao động, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động và dạy nghề./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 10/2022(11/11/2022 3:59 CH)

Chính sách ân xá đối với người cư trú trái phép tại Hàn Quốc(09/11/2022 3:49 CH)

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan –...(03/11/2022 2:05 CH)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Thuận phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh...(03/11/2022 9:12 SA)

Ninh Thuận triển khai các giải pháp tạo việc làm cho người nghèo(01/11/2022 2:32 CH)

29 người đang online