°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
23 người đã bình chọn

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động ĐKKTAT, huấn luyện AT, VSLĐ và quan trắc MTLĐ

Đăng ngày 08 - 09 - 2023
Lượt xem: 14
100%

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động ĐKKTAT, huấn luyện AT, VSLĐ và quan trắc MTLĐ

 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Đối tượng áp dụng:

1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 

Xem chi tiết tại: /Images/files/VBHN_2279_BL%c4%90TBXH(1).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

TĂNG KHOÁN QUỸ PHỤ CẤP VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ(19/09/2023 9:37 SA)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(19/09/2023 9:33 SA)

TRIỂN KHAI TẬP HUẤN 02 DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG VỀ MAI TÁNG PHÍ(15/09/2023 3:36 CH)

Quy định về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp(08/09/2023 9:50 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính...(08/09/2023 9:45 SA)

110 người đang online