°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
11 người đã bình chọn

Một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Lao động, Người có công và xã hội 10 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 03 - 11 - 2022
Lượt xem: 70
100%

Một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Lao động, Người có công và xã hội 10 tháng đầu năm 2022

 

- Trong 10 tháng đầu năm 2022, Ngành tập trung chăm lo tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng chính sách Người có công với cách mạng; người nghèo; bảo trợ xã hội và trẻ em... và nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ định mức, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, khiếu nại, qua đó tạo niềm tin, phấn khởi cho Nhân dân và dư luận đánh giá cao; trong đó đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo cho chính sách an sinh xã hội thực hiện được đầy đủ; Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; công tác người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo, với kết quả đạt được:

- Tính đến 15/10/2022, đã giải quyết việc làm mới cho 16.500 người, đạt 103,12% kế hoạch. Trong đó lao động trong tỉnh là 6.850 lao động; lao động ngoài tỉnh 9.570 lao động, 80 lao động Ninh Thuận đi làm việc ở nước ngoài.

Ước thực hiện đến cuối năm 2022 giải quyết việc làm mới cho 18.227 người, đạt 113,91% kế hoạch, trong đó lao động trong tỉnh là 8.193 lao động; ngoài tỉnh là 9.880 lao động ; đi làm việc ở nước ngoài là 154 người, đạt kế hoạch giao.

Thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm cho 3.163  người với số tiền giải ngân là  152,968 tỷ đồng. Bình quân mỗi lao động được vay 48 triệu đồng để tự tạo việc làm.

- Công tác tư vấn giới thiệu việc làm tiếp tục được đổi mới, mở rộng hướng tiếp cận của người lao động. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao đông; tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 10/2022 là 16.549/15.000 lượt người đạt tỷ lệ 110,33%. Tỷ lệ lao động tìm được việc làm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm đến tháng 10/2022 là 922 người đạt 92,2% (922/1.000 người). Trong 10 tháng đầu năm có 3.763 người có Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền chi là 65.677.158.318 đồng.

Ước thực hiện đến cuối năm 2022; Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao đông; tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 21.001/15.000 lượt người đạt tỷ lệ 140%; kết nối có việc làm 1.195/1.000 người đạt 119,50%. Số có Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 4.113 với số tiền chi là 71,677,158, 318 đồng.

- Tham mưu tổ chức tốt việc thực hiện chính sách chế độ về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp thực hiện quỹ tiền lương. Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện kịp thời đúng quy định của pháp luật. Các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời, đúng định mức, đúng đối tượng thụ hưởng. 

- Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Công tác triển khai Luật Bình đẳng giới và thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới được tham mưu và hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền.

- Công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh  tổ chức Hội thảo chuyên đề “Gắn kết giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và thị trường lao động đến năm 2025”. Tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022... tính đến ngày 15/10/2022 đã tuyển mới đào tạo nghề cho 9.683 người, đạt tỷ lệ 107,58% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, đào tạo dài hạn cho 706 người; đào tạo ngắn hạn cho 8.977 người (đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện cho 2.241 người với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng), đạt 86,19% so với Kế hoạch năm 2022. Uớc thực hiện đến cuối năm 2022 tuyển mới đào tạo nghề cho 10.803 người, đạt tỷ lệ 120,03% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó đào tạo dài hạn cho 1.000 người; đào tạo ngắn hạn cho 9.803 người (trong đó đào tạo dưới 3 tháng và thường xuyên 7.150 người; đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện cho 2.653 người với tổng kinh phí 7 tỷ 102 triệu đồng).

- Thẩm định và giải quyết chế độ chính sách cho 3.281 hồ sơ thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 3.194 đối tượng/6,2 tỷ đồng. Tổ chức thăm tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng, các đơn vị nhân dịp Lễ, Tết; đến nay đã huy động được 25 tập thể, đơn vị ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh năm 2022 với số tiền là 265 triệu đồng; ngoài ra Quỹ “Vì Người nghèo” đã ủng hộ 550 triệu đồng xây dựng 11 căn nhà cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đối tượng thuộc ngành quản lý; phối hợp đề xuất hướng dẫn định mức các suất quà, chế độ, chính sách cho đối tượng người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, chúc thọ công dân tròn 100 tuổi...được kịp thời, đúng đối tượng được dư luận đánh giá cao.

- Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Thuận năm 2022; Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Qua báo cáo kết quả rà soát sơ bộ hộ nghèo năm 2022 của các huyện thành phố, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 giảm 1,56% còn 6,26% (đầu năm 2022 là 7,82%) đạt kế hoạch giao (Kế hoạch giao năm 2022 là 1,5%); Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,01%, còn 6,08% (đầu năm 2022 là 7,09%).

 - Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được cộng đồng xã hội ngày càng quan tâm hơn, triển khai đồng bộ các chương trình, dự án về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Bàn giải pháp hạn chế tình hình tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh”. Tham mưu triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022; tổ chức các họa động thăm tặng quà cho trẻ em nhân dịp lễ, ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06.

Các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội được tiếp tục duy trì và đẩy mạnh, đã tham Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận…

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nai, tố cáo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính được chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải tiến lề lối làm việc, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, công dân và doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phát huy mạnh mẽ vai trò điều hành, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng các đơn vị.

Tin liên quan

Tin mới nhất

HỖ TRỢ GẠO CHO NHÂN DÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN(17/01/2023 9:55 SA)

LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM CHÚC THỌ NGƯỜI CAO TUỔI NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QÚY MÃO NĂM 2023(13/01/2023 7:19 SA)

Lãnh đạo Sở thăm, chúc Tết Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh(13/01/2023 7:16 SA)

Lãnh đạo Sở thăm, chúc Tết các cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(12/01/2023 3:53 CH)

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến thăm và chúc tết tại tỉnh Ninh Thuận(11/01/2023 4:21 CH)

48 người đang online