°
Đánh giá chất lượng về cung cấp DVC Sở LĐTBXH
10 người đã bình chọn

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI CẦN TRỢ GIÚP CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN TRỢ GIÚP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG NĂM 2022

Đăng ngày 25 - 11 - 2022
Lượt xem: 78
100%

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI CẦN TRỢ GIÚP CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN TRỢ GIÚP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG NĂM 2022

 

Từ ngày 18 – 21/10/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 04 lớp nâng cao năng lực xác định đối tượng bảo trợ xã hội cần trợ giúp công tác xã hội trong công tác quản lý, thực hiện trợ giúp xã hội tại cộng đồng năm 2022 tại 07 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tham dự và báo cáo viên lớp tập huấn có ông Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đại biểu tham gia lớp tập huấn gồm: Đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phụ trách văn hóa xã hội, Công chức hoặc cán bộ không chuyên trách phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Hội, Đoàn thể là thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thuộc các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Phước và Thuận Nam.

Quang cảnh lớp tập huấn tại huyện Ninh Phước

Trong chương trình các lớp tập huấn, Báo cáo viên đã chuyển tải đầy đủ các nội dung về: Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ ban hành quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ); Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. - Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Các Chương trình, Kế hoạch trợ giúp xã hội; một số văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội trong năm 2022. Công tác cập nhật đối tượng trợ giúp xã hội và phần mềm đang quản lý tại địa phương. Trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác trợ giúp xã hội tại cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn, đã tuyên truyền trợ giúp công tác xã hội tại các ngành, các cấp; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cho lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội, các hội đoàn thể trong quá trình tham mưu thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương, đơn vị.

Tin liên quan

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính...(12/08/2022 4:32 CH)

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng,...(23/06/2022 10:15 SA)

Đoàn công tác Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội làm việc với Trung tâm Dịch vụ Việc...(29/04/2022 8:40 SA)

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chức năng,...(22/02/2022 8:28 SA)

Tin mới nhất

Lãnh đạo tỉnh tổ chức chương trình, gặp mặt, đối thoại với trẻ em năm 2022(23/11/2022 7:47 SA)

CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGHƯỜI NGHÈO NĂM 2022(18/11/2022 7:44 SA)

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2022(11/11/2022 4:17 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận(08/11/2022 8:52 SA)

Một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 03 tháng cuối năm 2022(03/11/2022 2:09 CH)

86 người đang online